CENNIK BILETÓW - Miejski Zakład Komunikacji w Koninie

Idź do spisu treści

Menu główne:

CENNIK BILETÓW MZK-KONIN

Ważny od 25.10.2014r

I  BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE
Bilet jednoprzejazdowe normalny na wszystkich liniach     - 2,80zł.
Bilet jednoprzejazdowe ulgowy na wszystkich liniach         - 1,40zł.
II BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE GRUPOWE ULGOWE
Bilet jednoprzejazdowy grupowyulgowy dla nie więcej niż 5-osób wraz z opiekunem     - 5,50 zł                                                                              
Bilet jednoprzejazdowy grupowy
ulgowy dla nie więcej niż 10-osób wraz z opiekunem  - 11 zl                                                                    

Bilety   jednoprzejazdowe   normalne,   ulgowe   i   grupowe   uprawniają   do   jazdy jednym kursem  autobusu  danej linii bez  limitu   czasowego   lub   nieograniczoną liczbą   autobusów   w   ciągu   30   minut   od   chwili   skasowania.


III BILETY CZASOWE 24-GODZINNE.
Bilet 24-godzinny ulgowy
ważny 24-godziny od chwili skasowania        - 6,00zł.
Bilet 24-godzinny normalny - ważny 24-godziny od chwili  skasowania   - 12,00zł.

Bilet   24-godzinny   normalny   o   nominale   12,00zł.   uprawnia   w sobotę   lub   w   niedzielę   do      przejazdów   5   osób   z czego   dwie   mogą   być   starsze   niż   15   lat.

IV BILETY OKRESOWE 10-DNIOWE
1. Bilet ulgowy, imienny - ważny na 1 linię przez 10 dni kalendarzowych
liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                                - 18zł.
2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy - ważny na wszystkie linie przez 10 dni   
   kalendarzowych
liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 26zł.
3. Bilet normalny, imienny - ważny na 1 linię przez  10 dni kalendarzowych
   
liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                              - 36zł.
4. Bilet normalny, imienny,  sieciowy
ważny na wszystkie linie przez 10 dni  
    kalendarzowych liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie   - 52zł.

V BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE
1. Bilet ulgowy, imienny ważny na 1 linię przez 30dni kalendarzowych
   - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                              - 35zł.
2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy
ważny na wszystkie linie przez 30 dni  
  kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 39zł.
3. Bilet normalny, imienny
ważny na 1 linię przez 30 dni kalendarzowych
  - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                               - 70zł.
4.Bilet normalny, imienny, sieciowy
ważny na wszystkie linie przez 30 dni
  kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 78zł.
5. Bilet normalny, sieciowy na okaziciela
ważny na wszystkie linie przez 30 dni
   kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 150zł.

VI BILETY OKRESOWE 90-DNIOWE
1. Bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni  
  kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 196zł.
2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy  - ważny na wszystkie linie przez 90 dni
  kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 98zł.

VII BILETY SIECIOWE ROCZNE
1. Bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku,
   - liczony od dnia wskazanego na bilecie                                                             -700zł.
         
2.  Bilet ulgowy, imienny, sieciowy - ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku,
   - liczony od dnia wskazanego na bilecie                                                            - 350zł.  
  
VIII BILET  BAGAŻOWY       
- 2,80zł.

IX Opłaty dodatkowe za naruszenie zasad dotyczących uiszczenia opłat i korzystania z przewozu osób i bagażu:

1. Za brak ważnego biletu na przejazd                                                                - 150zł.
2. Za bilet przekazany lub przyjmowany                                                             - 150zł.
3. Za bilet pokreślony, zniszczony, niewypełniony                                              - 150zł.
4. Za przewożenie zwierząt i rzeczy za które, przewidziane są opłaty(bagaż)  - 150zł.
5. Za bilet o zaniżonej wartości                                                                             -  80zł.
6. Za bilet okresowy źle wypełniony                                                                     -  80zł.
7. Za spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub dowóz do Komendy Policji celem wylegitymowania, podróżnyzobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości                                         - 270zł.               


Ponadto Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje szanownych klientów, że istnieje możliwość zakupu biletu miesięcznego sieciowego wspólnego dla kursów MZK i PKS. Bilety można nabywać w kasach PKS. Pasażer dokonując zakupu biletu miesięcznego w kasie PKS może za dodatkową opłatą korzystać z całej sieci tras MZK Konin. Ceny biletów za korzystanie ze Strefy M (komunikacji miejskiej) wynoszą:

1) bilet ulgowy, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie i we wszystkie dni miesiąca - 30 zł.
2) bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie i we wszystkie dni miesiąca – 60 zł.
Informacja o zakupie  Strefy M będzie zarejestrowana na Em-karcie, którą należy okazywać podczas kontroli dokonywanej przez kontrolerów biletowych MZK Konin.
                            


CENNIK BILETÓW MZK-KONIN

Ważny od 02-11-2012r.

I  BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE
1. Bilet jednoprzejazdowy normalny na wszystkich liniach                                     - 2,80zł.
2. Bilet jednoprzejazdowy ulgowy na wszystkich liniach                                         - 1,40zł.
II BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE GRUPOWE ULGOWE
1.Bilet jednoprzejazdowy grupowyulgowy dla nie więcej niż 5-osób wraz z
  opiekunem                                                                                                                 - 5,50zł.
2.Bilet jednoprzejazdowy grupowy
ulgowy dla nie więcej niż 10-osób
  wraz z opiekunem                                                                                                     - 11,00zł.
Bilety   jednoprzejazdowe   normalne,   ulgowe   i   grupowe   uprawniają   do   jazdy
jednym  kursem  autobusu  danej linii bez  limitu   czasowego   lub   nieograniczoną
liczbą   autobusów   w   ciągu   30   minut   od   chwili   skasowania.

III BILETY CZASOWE 24-GODZINNE.
1.Bilet 24-godzinny ulgowy
ważny 24-godziny od chwili skasowania                - 6,00zł.
2.Bilet 24-godzinny normalny - ważny 24-godziny od chwili  skasowania            - 12,00zł.
   Bilet   24-godzinny   normalny   o   nominale   12,00zł.   uprawnia   w sobotę   lub   w   
   niedzielę   do      przejazdów   5   osób   z czego   dwie   mogą   być   starsze   niż   15   lat.

IV BILETY OKRESOWE 10-DNIOWE
1.Bilet ulgowy, imienny - ważny na 1 linię przez 10 dni kalendarzowych
   
liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                                   - 18zł.
2.Bilet ulgowy, imienny, sieciowy - ważny na wszystkie linie przez 10 dni   
   kalendarzowych
liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie       - 26zł.
3.Bilet normalny, imienny - ważny na 1 linię przez  10 dni kalendarzowych
   
liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                                   - 36zł.
4.Bilet normalny, imienny,  sieciowy
ważny na wszystkie linie przez 10 dni  
    kalendarzowych liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie       - 52zł.

V BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE
1.Bilet ulgowy, imienny ważny na 1 linię przez 30dni kalendarzowych
   - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                                   - 35zł.
2.Bilet ulgowy, imienny, sieciowy
ważny na wszystkie linie przez 30 dni  
  kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie         - 44zł.
3.Bilet normalny, imienny
ważny na 1 linię przez 30 dni kalendarzowych
  - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                                     - 70zł.
4.Bilet normalny, imienny, sieciowy
ważny na wszystkie linie przez 30 dni
  kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie         - 88zł.
5.Bilet normalny, sieciowy na okaziciela
ważny na wszystkie linie przez 30 dni
   kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie      - 172zł.

VI BILETY OKRESOWE 90-DNIOWE
1.Bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni  
  kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie     - 222zł.
2.Bilet ulgowy, imienny, sieciowy  - ważny na wszystkie linie przez 90 dni
  kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie    - 111zł.


VII BILETY SIECIOWE ROCZNE
1.Bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku,
   - liczony od dnia wskazanego na bilecie                                                                   -740zł.
        
2.Bilet ulgowy, imienny, sieciowy - ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku,
   - liczony od dnia wskazanego na bilecie                                                                    - 370zł.
 
  
VIII BILET  BAGAŻOWY                                                                       
- 2,80zł.

IX Opłaty dodatkowe za naruszenie zasad dotyczących uiszczenia opłat i korzystania z przewozu osób i bagażu:
   
1.Za brak ważnego biletu na przejazd                                                                - 150zł.
    2.Za bilet przekazany lub przyjmowany                                                            - 150zł.
    3.Za bilet pokreślony, zniszczony, niewypełniony                                            - 150zł.
    4.Za przewożenie zwierząt i rzeczy za które, przewidziane są opłaty(bagaż)   -150zł.
    5.Za bilet o zaniżonej wartości                                                                            -   80zł.
    6.Za bilet okresowy źle wypełniony                                                                    -   80zł.
    7.Za spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej
       przyczyny lub dowóz do Komendy Policji celem wylegitymowania, podróżny
       zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości                                 - 270zł.               


Ponadto Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje szanownych klientów, że istnieje możliwość zakupu biletu miesięcznego sieciowego wspólnego dla kursów MZK i PKS. Bilety można nabywać w kasach PKS. Pasażer dokonując zakupu biletu miesięcznego w kasie PKS może za dodatkową opłatą korzystać z całej sieci tras MZK Konin. Ceny biletów za korzystanie ze Strefy M (komunikacji miejskiej) wynoszą:
1) bilet ulgowy, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie i we wszystkie dni miesiąca - 30 zł.
2) bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie i we wszystkie dni miesiąca
60 zł.
Informacja o zakupie  Strefy M będzie zarejestrowana na Em-karcie, którą należy okazywać podczas kontroli dokonywanej przez kontrolerów biletowych MZK Konin. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego