przejdź do zawartości

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. informuje, że w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”, nabył 1 autobus napędzany energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna). Dostawcą autobusu jest Solaris Bus & Coach S.A. Głównym celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie   K OSI. Realizacja tego celu przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co jest szczególnie istotne w kontekście przekroczeń dopuszczalnych wartości pyłu PM10 na obszarze realizacji Projektu. Realizacja projektu ma na celu stworzenie w Koninie sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego o wysokiej jakości świadczenia usług, spełniającego standardy UE w zakresie ochrony środowiska (wymiana pojazdu spełniającego najniższe normy Euro na nowy - elektryczny), konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.
Konieczność realizacji Projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego oraz integracji różnych form transportu.
Wśród celów wyróżnia się m.in.: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego, ochronę środowiska naturalnego, dostosowanie miejskiej komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, w tym z niepełnosprawnościami lub osób z ograniczoną możliwością poruszania się.
Koszt autobusu to  2.686.320,00 zł brutto, z czego 1.856.400,00 zł zostało dofinansowane                       z Unii Europejskiej.
Nr projektu: RPWP.03.03.01-30-0003/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Beneficjent -  Miasto Konin.
 
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas