REGULAMIN - Miejski Zakład Komunikacji w Koninie

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 

Uchwałą nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2014r  zostaly wprowadzone następujące zmiany do Regulaminu przewozu osób:

1) zmienia się treść § 15 Rozdział 2 ppkt e  i nadaje się następujące brzmienie:
"palenia tytoniu i używania e-papierosów w autobusie i na przystankach komunikacyjnych"

2) zmienia się treść § 21 Rozdział 4 pkt 3 i nadaje się następujące brzmienie:
" w przypadku niewypełnionego biletu okresowego pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową".

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego