Dokument do pobrania w "Załączniki"

Zawiadomienie o wyniku postępowania do pobrania w "Załączniki"

Dokumenty do pobrania w "Załączniki".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w "Załączniki".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w "Załączniki"

Dokumenty do pobrania w "Załączniki".

Zapytanie do SIWZ do pobrania w "Załączniki"

INFORMACJA

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8 informuje, że postępowanie na "Sprzedaż i dostawa olei do autobusów komunikacji miejskiej" zostało unieważnione, ponieważ w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 

Dokumenty do pobrania w "Załączniki".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w "Załączniki".

Zapytanie do SIWZ do pobrania w "Załączniki"

Dokumenty do pobrania w "Załączniki".