Forma prawna

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Miejski Zakład Komunikacji” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka działa pod firmą „Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Konin, której status prawny określa Akt założycielski, którego treść nadana została notarialnie w dniu 27.06.2018r.

Miasto Konin jest jedynym właścicielem i 100% udziałowcem Spółki.

Z dniem 01.08.2018r. Spółka wpisana została przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS   0000742964

Kapitał zakładowy Spółki: 8.163.000 zł

Siedzibą Spółki jest miasto Konin.

Adres Spółki: ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin