W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • rejestr zamówień publicznych,
  • rejestr reklamacji,
  • rejestr kontrahentów,
  • ewidencja środków trwałych,
  • archiwum pracownicze.
   
Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w rejestrach, ewidencji i archiwum udzielane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.