Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

1)  PKD 49.31.Z - transport lądowy pasażerski, miejski i  podmiejski

2)  PKD 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

3)  PKD 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

4) PKD 43.34.Z - malowanie i szklenie,

5) PKD 45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

6) PKD 47.30.Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

7) PKD 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,

8) PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

9) PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

10) PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

11) PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,

12) PKD 73.11.Z. działalność agencji reklamowych,

13)  PKD 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

14) PKD 73.20.Z- badanie rynku i opinii publicznych,

15) PKD 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

16) PKD 77.21.Z – wypożyczalnia i dzierżawa  sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

17) PKD 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,

18) PKD 95.29.Z - naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego