Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. 
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały określone w Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641).

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. (dalej: MZK Konin) jest zobowiązany do:

  • poinformowania o źródle, pochodzenia informacji sektora publicznego,
  • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego.

MZK Konin nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.