Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął działalność w dniu 1 września 1977 roku w Oddziale Dróg i Mostów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie. Podstawowym celem nowo powstałego Zakładu było zorganizowanie komunikacji zbiorowej na terenie miasta. Od 1 stycznia 1983 roku komunikacja miejska zaczęła funkcjonować jako samodzielna jednostka pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji z siedzibą przy ul. Spółdzielców 12, a od stycznia 1985 roku przy ul. Nadrzecznej 54 i w nowo wybudowanej zajezdni przy ul. Buczka 8. W tym okresie zakupiono kilkadziesiąt autobusów miejskich typu Jelcz PR110 i Autosan H9-35. Zaczęła rosnąć liczba pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej.

Na początku lat 90 - tych MPK Konin posiadało ponad 90 autobusów i przewoziło około 20 mln. pasażerów rocznie. Ze względu na szalejącą inflację ceny biletów na przejazd środkami MPK zmieniały się co kilka miesięcy.
 
Z dniem 1 lutego 1991 roku decyzją Rady Miejskiej w Koninie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Koninie zostało przekształcone w zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji. W tej formie organizacyjnej funkcjonował do 27.06.2018 r. Od dnia 28.06.2018 r. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Konin.
 
W 1992 roku w celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji zbiorowej w  mieście nastąpiły zmiany tras linii autobusowych z jednoczesnym przejściem z oznaczeń literowych na cyfrowe. W grudniu 1995 roku zostały zakupione 4 nowe autobusy, były to Ikarusy 260.
 
W 1996 roku zakupiono 10 szt. autobusów Scania 113 Maxi. Były to pierwsze autobusy niskopodłogowe, które wyjechały na ulice naszego miasta.
 
W latach 1998 – 99 był kontynuowany plan odnowy taboru. Do Konina przyjechało 11 szt. autobusów marki MAN NL 222, które zastąpiły ponad 20 – letnie autobusy tej samej marki. W 2001 roku zakupiono 5 szt. nowych niskopodłogowych autobusów MAN trzeciej generacji.
 
W chwili obecnej spółka obsługuje 21 linii autobusowych, ( w tym 1 nocna) mając do dyspozycji 68 autobusów. Rocznie przejeżdżamy ponad 3,5 mln wozokilometrów, przewożąc około 10.000.000 pasażerów – mieszkańców Konina oraz gmin: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Kleczew. Pracujemy w zespole około 200 osób. Jest też z nami ponad 100 emerytów i rencistów, którzy tworzyli historię MZK.
 
Działalność MZK w Koninie podporządkowana jest jakości świadczonych usług. Produktem firmy jest sprawna i dobra jakościowo komunikacja miejska.
 
Spółka mając na celu rozszerzenie obszarów obsługiwanych przez autobusy, zwiększa liczbę punktów docelowych, wzrasta liczba przystanków, sieć jest ciągle udoskonalana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
 
Zadaniem spółki jest połączenie zaspokojenia potrzeb klientów z ekonomicznym działaniem firmy. Spółka duży nacisk kładzie na kwalifikowany personel. Zaangażowanie i partycypacja wszystkich pracowników w rozwiązywaniu problemów projakościowych stanowi podstawę wiarygodności i kultury tejże organizacji.